ارزآوری 320 هزار دلاری یک شرکت در خراسان شمالی

نمایه بانک : یک شرکت تولید قطعات صنعتی در خراسان شمالی موفق به انجام کاری شد که نه تنها در ایران بلکه در خاورم