ارز ارزان شد؛ قیمت کالا همچنان بالاست!

نمایه بانک : با کاهش قیمت ارز، فضا برای ثبات قیمت کالاها از جمله مسکن، خودرو، لوازم خانگی و برخی اقلام غذایی فراهم شده و قاعدتا باید منتظر کاهش یا حد