تراز تجاری مثبت ۱۷۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۷

نمایه بانک : گمرک ایران حجم تجارت خارجی کشورمان را در سال گذشته حدود ۸۷ میلیارد دلار اعلام کرد که بر این اساس تراز تجاری‌مان ۱۷۰۰ میلیون دلار مثبت شده است.