روسیه درصدد قانونی کردن کشت خشخاش است

نمایه بانک : دولت روسیه لایحه قانونی را بررسی می کند که کشت خشخاش و گیاهان حاوی مواد روانگردان برای مصارف دارویی و تولید داروها از آن را ازاد می کند.
  • یکشنبه 22 مهر 1397 ساعت 19:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایرنا، وزارت صنایع و بازرگانی روسیه که این لایحه را ارایه کرده، اعلام کرده است: روسیه هم اکنون 100 درصد مواد خام لازم برای تولید داروهای روانگردان (حاوی مواد مخدر) را از کشورهایی خریداری می کند که کشت خشخاش در آنها آزاد است و تحت کنترل دولت قرار دارد.
وزارت صنایع و بازرگانی روسیه برای تنظیم این لایحه، گزارشی از انستیتو قانون گذاری و امور حقوقی تحت نظارت دولت روسیه و وزارت صنایع و بازرگانی این کشور دریافت کرده است.
این لایحه به دولت روسیه ارایه شده و مورد موافقت تمام سازمان های مربوطه قرار گرفته است.
در این لایحه، لغو ممنوعیت پرورش گیاهان حاوی مواد روانگردان و مواد مخدر در قلمرو فدراسیون روسیه برای تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان پیش بینی شده است.
در این سند، اصول کشت و پرورش گیاهان حاوی مواد روانگردان تعیین و پیشنهاد شده است نوع گیاهی که برای مصارف پزشکی کاشته می شود مشخص شود.
وزارت صنایع و بازرگانی روسیه انتظار دارد که این کشور از سال 2019 مواد خام برای تولید داروی مسکن درد را در داخل کشور تولید کند.
دنیس مانتوروف وزیر صنایع و بازرگانی روسیه به تازگی در گفت وگو با تاس خاطرنشان کرد برای تولید گیاهان افیونی در روسیه نیاز به 200 هکتار اراضی در جنوب کشور وجود دارد که امکان تولید 80 درصد مواد خام لازم برای داروهای کلیدی در بازار را فراهم می کند.


ثبت نظر

ارسال