نوآوری در همه سطوح مستلزم تغییر ساختارهای غیربهره‌ور است

نمایه بانک : دبیر پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع گفت: برای این‌که بتوانیم همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار را در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی لحاظ کنیم، باید در همه سطوح و لایه‌ها نوآوری ایجاد کنیم و در این رابطه نیاز به تصمیمات آگاهانه، شجاعانه و متفاوت است و نمی‌توان همچنان با یک ساختار غیربهره‌ور و بوروکراتیک آن را محقق کرد.
  • یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 17:15

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا ، محمدمهدی لطفی در پنجاه ‌و سومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران در خصوص پایداری سیستم، اظهار کرد: وقتی از پایداری سیستم سخن می‌گوییم، با یک مثلث از مباحث اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی مواجهیم.

وی با اشاره به این‌که مباحث پایداری از نیمه دوم قرن بیستم، با تمرکز بر مسائل محیط زیستی، در ادبیات سیاستمداران و مدیران صنعتی وارد شد، افزود: برای شناخت پایداری سیستم باید سوالاتی را مطرح کنیم؛ مثلاً این که پایداری سیستم چیست؟ چگونه می‌توان یک سیستم را پایدار ساخت؟ چه مولفه‌هایی باید سیستم را پایدار کنند و چگونه و کجا؟

دبیر پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع در ادامه گفت: چند دهه پیش مجموعه‌ای از ریسک‌های محیط زیستی مثل موضوعات مربوط به لایه ازن، تغییرات اقلیمی، چرخه نیتروژن، انقراض گونه‌ها و موارد مشابه اینها در مقیاس جهانی اتفاق افتاد که ناشی از توسعه‌های تکنولوژیک سریع بود و به دنبال آن موضوعی تحت عنوان حدود رشد و همچنین این سوال مطرح شد که رشد اقتصادی تا کجا باید ادامه یابد؟

لطفی اضافه کرد: اگر توسعه ناپایدار باشد، منجر به نابودی اقتصادی و محیط زیستی می‌شود؛ یعنی توسعه می‌تواند به خرابی بنیان‌هایی که روی آنها بنا شده منجر شود، بنابراین این موضوع مطرح شده است که باید به پیچیدگی ارتباطات میان محیط زیست، اقتصاد و اجتماع توجه کرد.

وی در این باره تاکید کرد: راه‌حل‌های مناسب برای توسعه پایدار صرفا از طریق بهبودهای تدریجی اتفاق نمی‌افتد و ما نیاز به یک نگاه کل‌گرا و سیستمی داریم.

به گفته‌ لطفی، دیدگاه‌های متفاوت و البته محدودی که در فرایند برنامه‌ریزی و اجرای توسعه شهری وجود دارد، منجر به مجموعه‌ای از راه‌حل‌های غیریکپارچه می‌شود و یک سری فعالیت‌های ناهماهنگ را شکل می‌دهد که باعث مصرف بالای انرژی‌های تجدیدناپذیر، مجموعه‌ای از ضایعات، آلودگی و جزیره‌های حرارتی و نیز تکیه طرح‌ها بر مباحث صرف اقتصادی می‌شوند.

وی با طرح این سوال‌که چه چیزی باید پایدار شود، اظهار کرد: وقتی از پایداری سیستم سخن می‌گوییم، باید به سه مقوله اعم از محیط زیست، اجتماع و سیستم‌هایی که زندگی انسان را پشتیبانی می‌کنند، توجه کنیم و در هر دو سمت مصرف و تولید باید به سه مقوله‌ای که یاد شد، توجه شود.

لطفی با اشاره به این‌که دو رویکرد در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پایداری سیستم وجود دارد، گفت: یکی از این رویکردها از بالا به پایین است که از سوی سیاستمداران اتخاذ می‌شود و درواقع مداخله دولت است و رویکرد دیگر، از پایین به بالاست که توسط بخش خصوصی و انجمن‌ها و نهادهای مردمی‌ اتخاذ می‌شود که بر اساس آن اصول تولید و مصرف پایدار را در کسب ‌و کارهای خود به کار می‌برند.

به گفته‌ دبیر پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، در دنیا نظام‌های ارزیابی پایداری وجود دارند که سعی می‌کنند بر اساس سه محور یادشده و مجموعه‌ای از شاخص‌ها نمره پایداری را در هر سیستمی ‌ارزیابی کنند و به تصمیم‌گیرندگان کمک کنند تا بدانند چه فعالیت‌هایی را انجام دهند و چه فعالیت‌هایی را انجام ندهند.

لطفی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان کرد: چگونه باید به بحث پایداری سیستم پرداخت؟ آیا بهبودهای تدریجی که هر گروهی سعی می‌کنند آنها را در پیش گیرند، کافی است؟ در این راستا دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکردهایی که بیشتر حالت مواجهه دارند و دیگری، رویکردهایی که سعی می‌کنند انطباق یابند و در فضا آرامش ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: رویکردهای مقابله‌ای سعی می‌کنند به موضوع پایداری بیشتر از توسعه اهمیت دهند و رویکرد دوم بیشتر سعی دارد یک‌ هارمونی در مجموعه مولفه‌ها برقرار کند و نهایتا به راه‌حل‌های برد - برد برسد.

لطفی ادامه داد: ما در گذشته مسائلی مثل مباحث اقتصادی و بیکاری داشتیم، اما مسائلی هم هستند که اخیراً اضافه شده‌اند؛ مثل مسائل محیط زیستی و اجتماعی.

وی با تاکید بر این‌که مدیریت در کشور ما به یک مسأله چندهدفه پیچیده با اهداف کاملاً متعارض تبدیل شده است، بیان کرد: کشورهای توسعه‌یافته به توسعه در ابعاد اقتصادی دست یافته‌اند و اکنون درگیر مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی هستند؛ اما ما همچنان مسائل اقتصادی را هم داریم و این، کار ما را به مراتب سخت‌تر می‌کند.

دبیر پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع با بیان این‌که در توسعه پایدار با یک مساله چند هدفی روبه‌رو هستیم، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم به جنبه‌های محیط زیستی بپردازیم، ممکن است از جنبه‌های اقتصادی بازبمانیم و اگر بخواهیم به جنبه‌های اقتصادی بپردازیم، ممکن است از جنبه‌های محیط زیستی و اجتماعی باز بمانیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هرسه جنبه را با هم داشت، گفت: راه حل متداول این است که باید یک مصالحه و موازنه بین این سه هدف برقرار کنیم، یعنی از هر کدام به مقداری داشته باشیم؛ اما پیشنهادی که در این رابطه مطرح می‌شود، تمرکز بر نوآوری سیستمی و سیستم‌های نوآورانه است؛ به این ترتیب می‌توانیم هر سه هدف به ظاهر متعارض را همراستا کنیم و این البته کار بسیار دشواری است.

دبیر پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع با بیان این‌که منظور از نوآوری، سیستم‌های نوآوری و نوآوری در مدیریت و فرایندهاست، تصریح کرد: این موضوعبه معنای نوآوری صرف در تولید، محصولات و خدمات نیست؛ بلکه به معنای نوآوری در همه فرایندها، لایه‌ها و سطوح است که در این خصوص ما نیاز به تصمیمات متفاوتی داریم و نمی‌توانیم همچنان با یک ساختار حاکمیتی چند میلیونی که به‌شدت غیربهره‌ور است، این نوآوری را محقق کنیم.

لطفی در پایان تاکید کرد: مهندسان صنایع به ‌شدت می‌توانند در این بحث موثر باشند؛ چرا که گمان می‌کنم تفکر سیستمی ‌و ابزار پویایی‌شناسی سیستمی‌ می‌تواند در این راستا به ما کمک کند و از دریچه مدل‌سازی دینامیکی سیستم‌ها ما را به تصمیمات، راه‌حل‌ها و تصمیمات نوآورانه برساند.

 


ثبت نظر

ارسال