همه به جز میلیاردرها پول خود را گرفتند

نمایه بانک : پرداخت مطالبات ۹۹ درصد از سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار منحل‌ شده افضل توس توسط بانک آینده انجام شد