پرداخت تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران برای پرورش دام سبک

نمایه بانک : بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای پرورش دام های سبک،