این نکات را در مواقع طوفان جدی‌ بگیرید!

نمایه بانک : در موقع طوفان سعی کنید، از تردد غیر ضروری خودداری کنید.
  • پنجشنبه 10 خرداد 1397 ساعت 17:20