کاهش ساعت کار شعب بانک ایران زمین در استان بوشهر

کاهش ساعت کار شعب بانک ایران زمین در استان بوشهر

نمایه بانک : تمامی ادارات و بانک های استان بوشهر در راستای کاهش مصرف برق تعطیل شدند. ...

حفظ سلامت مشتریان و کارکنان اولویت اول بانک ایران زمین است

حفظ سلامت مشتریان و کارکنان اولویت اول بانک ایران زمین است

نمایه بانک : مدیرعامل بانک ایران زمین، ضمن بازدید از تعدادی از شعب استان تهران از همکاران این شعب با توجه به شرایط سخت ارائه خدمت در دوران کرونا تقدیر...

نرخ های جدید سود سپرده های بانک ایران زمین

نرخ های جدید سود سپرده های بانک ایران زمین

نمایه بانک : بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور نرخ جدید سود...

کاهش ساعات کار شعب بانک ایران زمین در استان های مازندران، ایلام، کردستان، بوشهر و خراسان رضوی

کاهش ساعات کار شعب بانک ایران زمین در استان های مازندران، ایلام، کردستان، بوشهر و خراسان رضوی

نمایه بانک : بانک ایران زمین با هدف بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف برق ساعت کاری شعب خود در استان های ماندران، ایلام، کردستان، بوشهر و خراسان رضوی راکاهش...