سلیمانی امیری برای ریاست کلی بیمه مرکزی رای اعتماد گرفت

سلیمانی امیری برای ریاست کلی بیمه مرکزی رای اعتماد گرفت

نمایه بانک : دکتر غلامرضا سلیمانی امیری، صبح امروز در جلسه هیات وزیران برای ریاست کلی بیمه مرکزی رای اعتماد گرفت و گسترش چتر حمایتی بیمه را اولین برنامه...