استقبال فعالان بانکی و صنعت پرداخت از دوره DBA بانکداری دیجیتال