بازدید مدیرعامل بانک ملی ایران از فرآیند ارزیابی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی 1402

نمایه بانک : مدیرعامل بانک ملی ایران به همراه تنی چند از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، معاونین و دیگر مدیران ارشد بانک از فرآیند ارزیابی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال 1402 در اداره سرمایه انسانی بانک بازدید کرد.
  • یکشنبه 5 شهریور 1402 ساعت 15:30

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، دکتر ابوالفضل نجارزاده از روند برگزاری مصاحبه‌های استخدامی پذیرفته‌شدگان دیدن کرد و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری این مصاحبه‌ها قرار گرفت. مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین در این بازدید با تأکید بر اینکه آینده بانک توسط این افراد رقم می‌خورد، توصیه‌هایی برای انتخاب نیروها بر اساس شایسته‌محوری ارائه و برای افراد پذیرفته شده در فرآیند ارزیابی استخدامی آرزوی موفقیت کرد.

پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی بانک هم‌اکنون در مرحله مصاحبه روان‌شناختی و رفتارشناسی، آزمون تفکر تحلیلی، آشنایی با گزینش و ... قرار دارند.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین از بخش‌های مختلف اداره سرمایه انسانی بانک از قبیل گروه کارشناسان آمار و مدیریت سامانه HRM، تأمین نیرو، ارزشیابی عملکرد، انتصاب و ارتقاء و... نیز بازدید نمود.


ثبت نظر

ارسال