تغییر زمان پردازش چرخه پایانی حواله‌های پایا

نمایه بانک : از روز یکشنبه 15 اسفندماه امسال، زمان پردازش چرخه چهارم تسویه پایا (دستورپرداخت های غیرشاپرکی) در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، از ساعت 17:45 به ساعت 18:45 تغییر می‌یابد.
  • یکشنبه 15 اسفند 1400 ساعت 13:15
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملت ، به این ترتیب امکان ثبت دستور پرداخت حواله‌های پایا با تاریخ موثر روز جاری علاوه بر سامانه های شعب در سامانه های غیرحضوری برای مشتریان به ترتیب جدول زیر فراهم خواهد بود:
 
 
 
 
بر اساس این گزارش، مشتریان می‌توانند نسبت به ثبت دستور پرداخت حواله‌های پایا با تاریخ موثر روز آتی در تمامی ساعات شبانه روز در محیط‌های غیر حضوری اقدام کنند.

در عین حال، تسویه تراکنش های شاپرکی در روزهای عادی در ساعت 3:45 و روزهای تعطیل رسمی 13:45 خواهد بود.

ثبت نظر

ارسال