خودگردان بانک ملی؛ گامی بسوی خدمات غیرحضوری بانکی در شرایط کرونا

نمایه بانک : با دستگاه های «خودگردان» بانک ملی ایران دیگر نیازی نیست به بانک مراجعه کنید یا برای خریدهای خود وجه نقد بپردازید.
  • شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 17:45

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، چند وقتی است که نقل و انتقال وجه نقد به دلیل شیوع بیماری کرونا در میان مردم و حتی کسبه به صورت بسیار محدود صورت می گیرد و بسیاری از پذیرفتن وجه نقد برای تعاملات مالی خود در روز اجتناب می کنند.


در چنین شرایطی دستگاه های خودگردان می توانند معضل همراه داشتن وجه نقد را حل کنند بدون آنکه نیاز باشد تا فرد برای انتقال و واریز پول خود به حساب، به شعب بانک مراجعه کند و در صف انتظار بایستد.


این دستگاه ها علاوه بر اینکه بسیاری از خدمات بانکی و خدمات معمول خودپردازها را انجام می دهند، در هر تراکنش حداکثر 150 برگه اسکناس یا چک مسافرتی را دریافت کرده و در همان لحظه به حساب مورد نظر واریز می کنند.


خودگردان 24 ساعته فعال است و بسیاری از مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز می کند.
این دستگاه نیازی به پول گذاری ندارد. اسکناس دریافتی از مشتری را در خود ذخیره می کند و به مشتری بعدی که به اسکناس نیاز دارد، تحویل می دهد.فهرست شعب مجهز به دستگاه خودگردان


ثبت نظر

ارسال