شرایط اولیه و عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات کرونا از بانک ملی ایران

نمایه بانک : بانک ملی ایران شرایط اولیه و عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات کرونا را مشخص کرده است.
  • چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:45

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، متقاضیان این تسهیلات که از طریق «نشان بانک» در اپلیکیشن ایوا به ثبت درخواست خود اقدام می کنند، ابتدا باید این شرایط را پذیرفته و تایید کنند.
بر این اساس، مشتری باید از سوی سامانه کارا به بانک معرفی شده باشد. همچنین اطلاعات ارسال شده از سوی سامانه کارا باید با اطلاعات حساب معرفی شده برای واریز و برداشت وجوه تسهیلات یکسان باشد.


همچنین اطلاعات متقاضی تسهیلات باید با اطلاعات موجود در سامانه های متولی خدمات تلفن همراه یکسان باشد.
در این تسهیلات، سقف سیستمی حداکثر معادل اطلاعات سامانه کارا در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر در همه عملیات ها، هزینه ها و کارمزدهای متعلقه بر اساس تعرفه مربوطه از حساب مشتری کسر خواهد شد.


بانک ملی ایران تاکید کرده است که برای دریافت تسهیلات از این طریق، دریافت گواهی امضای دیجیتال الزامی است.


ثبت نظر

ارسال