عدم حدنصاب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک آینده

نمایه بانک : نظر به محدودیت ­های مربوط به شرایط نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به­ طور فوق­ العاده بانک آینده، در روز یکشنبه مورخ دوم آذرماه 1399 برگزار ؛ لاکن، باتوجه به عدم حضور بیش از 50 درصد سهامداران، مجمع به حدنصاب قانونی نرسید.
  • یکشنبه 2 آذر 1399 ساعت 22:18

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک آینده ، نظر به محدودیت ­های مربوط به شرایط نامساعد ویروس کرونا، مجمع عمومی عادی به­ طور فوق­ العاده بانک آینده،  در روز یکشنبه  مورخ دوم آذرماه 1399 برگزارشد ولی باتوجه به عدم حضور بیش از 50 درصد سهامداران، مجمع به حدنصاب قانونی نرسید.

دکتر مرادی، ریاست هیات مدیره و رئیس مجمع گفت: پس از بهبودی نسبی وضعیت کرونایی کشور و با اطلاع ­رسانی قبلی ازطریق روزنامه­ های کثیرالانتشار بانک، مجمع پیش­ گفته با اعمال ملاحظات مفاد ماده(87) اصلاحیه قانون تجارت و ماده(52) اساسنامه بانک، برگزار خواهد شد.

 

ثبت نظر

ارسال