لغو آگهی دعوت به مجامع عمومی بانک ایران زمین

نمایه بانک : مجامع عمومی بانک ایران زمین در روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 برگزار نمی شود.
  • شنبه 19 اسفند 1402 ساعت 9:15
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ، پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به شماره 28617 و 5958 مورخ 1402/12/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه تصویب صورت های مالی سال 1397 و انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1400 و 1401 رأس ساعت 14:00، مجمع عمومی فوق العاده جهت اصلاح مواد 61 و 62 اساسنامه مطابق با بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأس ساعت 16:00 و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به منظور بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1398 رأس ساعت 18:00 روز یکشنبه تاریخ 1402/12/20، به اطلاع می رساند؛ مجامع فوق الذکر به منظور ضرورت تکمیل فرآیند مستندسازی و افشای اطلاعات لازم پیش از برگزاری مجمع، حسب هماهنگی های به عمل آمده لغو می گردد و تصمیم گیری در خصوص دستورجلسات به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، موکول می شود.
 
هیأت سرپرستی بانک ایران زمین
 
منتشر شده در:
روزنامه اطلاعات - شنبه مورخ 1402/12/19- سال نود و هشتم - شماره 28626
روزنامه دنیای اقتصاد - شنبه مورخ 1402/12/19- سال بیست و دوم - شماره 5967
 
 

ثبت نظر

ارسال