مزایده فروش سهام شرکت توسعه صنعتی آرین واحد فرعی شرکت توسعه تجارت داتام

نمایه بانک : شرکت توسعه صنعتی آرین (سهامی خاص)، واحد فرعی شرکت توسعه تجارت داتام متعلق به بانک ایران زمین (سهامی عام)، درنظر دارد سهام شرکت به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی و به بالاترین قیمت پیشنهادی ارائه شده بابت شرکت مورد مزایده، با رعایت مبلغ تعیین شده به عنوان پایه مزایده واگذار نماید.
  • دوشنبه 14 اسفند 1402 ساعت 8:30
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ، متقاضیان جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده باید به صورت حضوری به آدرس شرکت توسعه صنعتی آرین واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده تقاطع کوچه شمیرا، پلاک 5، طبقه دهم غربی مراجعه و یا جهت اخذ اطلاعات بیشتر با تلفن 26656398-021 تماس حاصل نمایند، همچنین جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 1.500.000 ریال به حساب106.840.878208.1 و شماره شبا IR38.0690.0106.84000.878.2080.01  بنام شرکت توسعه صنعتی آرین (مزایده گذار) نزد بانک ایران زمین واریز نموده و جهت دریافت اسناد مزایده همراه با فیش واریزی به آدرس شرکت مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1402/12/15 تا 1402/12/26
 
فایلهای پیوست
 
 

ثبت نظر

ارسال