پاسخ به نیازهای کسب و کاری مشتریان بانک ملی ایران در گروه مالی

نمایه بانک : شفیعی با بیان اینکه این بانک از گذشته و دیرباز همواره سبد کاملی از محصولات بانکی را داشته و اولین بانکی است که در اهداف و برنامه های آن، خدمات بانکداری جامع دیده شده است، گفت: با تغییرات برنامه های استراتژیک بانک ملی ایران، ساز و کارهای تشکیل گروه مالی نیز فراهم شد تا نیازهای کسب و کاری مشتریان به نحو احسن پاسخ داده شوند.
  • شنبه 16 مهر 1401 ساعت 9:15

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ، رئیس هیات مدیره بانک ملی گفت: این بانک علی رغم اینکه از گذشته خدمات بانکداری جامع ارایه کرده است اما شاید در دوران جدید نیازهای بازار خود را تغییر نداده بود، افزود: همزمان با تغییر مدیریت بانک و همچنین تغییراتی که از اواخر سال گذشته در برنامه های استراتژیک بانک صورت گرفت، بحث بانکداری جامع در برنامه تحول استراتژیک گنجانده شد.


وی تصریح کرد: برای آماده سازی مضامین استراتژیک ضرورت داشت ساز و کارهای لازم نیز فراهم شود که در قالب تشکیل گروه مالی در بانک ایجاد شد. گروه مالی به همراه بانک می توانند مجموعه نیازهای کسب و کاری مشتریان به ویژه مشتریان بزرگ و مشتریان شرکتی را تامین کنند.


رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران بیان کرد: ایجاد این ساختار برای اجابت درخواست های بنگاه های بزرگ ضرورت داشت و بانک ملی ایران این اقدام را انجام داد. گروه مالی در حوزه بازار سرمایه و بیمه برای رفع نیازهای مشتریان به بانک کمک می کند.


ثبت نظر

ارسال