جای نماینده بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار کجاست؟

نمایه بانک : بورس تابلوی اقتصاد کشورها است و بخشی از تولید ناخالص داخلی، محصول عملکرد بنگاه های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور روشن شده، به نحوی که در روزهای اخیر رؤسای قوای سهگانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را ضرورت اقتصاد کشور عنوان کردند. در این میان یکی از مهمترین مسایلی که بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌های شورای پول و اعتبار است.
  • شنبه 6 مرداد 1397 ساعت 20:43

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از کانون نهادهای سرمایه ، سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران‌ گفت : بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست های شورای پول و اعتبار قرار دارد و کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، تغییرات شاخص بورس را را به همراه دارد. برای نمونه می توان گفت کاهش نرخ سود در شهریور ماه سال ۹۶ موجب رونق شاخص و افزایش چند هزار واحدی آن بود.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار که بخش بسیار بزرگی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز از سیاست های شورای پول و اعتبار متاثر می شوند. این در حالی است که بسیاری از صندوق ها بازدهی سرمایه را نزدیک به بانک ها پیشنهاد می دهند و بنابراین برای اثر بخشی بیشتر صندوق ها در تامین مالی واحد های تولیدی کشور هماهنگی سیاست های شورای پول و اعتبار با بازار سرمایه ضرورت دارد.

 

سعید اسلامی به تاثیر سیاست های شورای پول و اعتبار در بازار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که نظام بانکی کشور در تامین مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل رویرو است تقویت بازار بدهی می تواند اولویت باشد و بخشی از بحران هزینه تامین مالی ارزان بخش مولد اقتصاد را کنترل کند؛ اما توسعه این بازار نیز به ارتباط گسترده شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه وابسته است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه سیاست های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار می تواند هم عامل و هم مانع رشد بازار سرمایه باشد، تاکید کرد: در چنین شرایطی جای خالی یک نماینده از بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار محسوس است.

اسلامی ادامه داد: بسیاری از نهادهای پژوهشی و مطالعاتی در جهان، سیاست نامه منتشر می کنند. در این سیاست نامه ها عمدتاً مشکلات و راه حل های آن بیان می شود. ما در کانون نهادهای سرمایه گذاری هم تصمیم گرفتیم به صورت فصلی policy paper منتشر کنیم و در اولین نسخه، ساز و کار شورای پول و اعتبار را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها می توان عنوان کرد ترکیب شورای پول و اعتبار چند خاصیت کلیدی دارد. رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو وزیر به عنوان نمایندگان هیئت دولت و وزیر صنعت معدن و تجارت عضو شورای پول و اعتبار هستند همچنین دادستان یا نماینده وی و رئیس هیئت عامل صندوق ذخیره ملی هم در شورا حضور دارند و نمایندگان بخش خصوصی شامل رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون است. مجلس هم دو نماینده ناظر دارد، بنابراین ترکیب بیشتر دولتی است.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار سیاست های پولی تعیین می شود و بیشترین اثرگذاری را در بازار سرمایه و به خصوص در بازار بدهی دارد، گفت: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار نماینده دارند ولی جای نماینده بازار سرمایه در این شورا خالی است.

وی ادامه داد: پیشنهاد کوتاه مدت این است که حتما یک نفر نماینده از بازار سرمایه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. در بلند مدت نیز باید در ساختار شورای پول و اعتبار تجدید نظر شود و اعضای تمام وقت در آن حضور داشته باشند و همچنین  وابستگی آن به دولت کاهش پیدا کند.


ثبت نظر

ارسال