اولین نشست همفکری با مدیران شرکت های فناور بیمه ای برگزار شد

نمایه بانک : این نشست با موضوع فرصت های آیین نامه ۱۰۵برای اینشورتک ها از سوی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی و با همکاری پژوهشکده بیمه برگزار شد.
  • دوشنبه 16 بهمن 1402 ساعت 15:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، در نشست هم فکری با مدیران شرکت های فناور بیمه ای دکتر علی بنیادی نائین معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، دکتر ابوجعفری مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور دانش بنیان، مهندس مهدی مختاری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، مهندس سعید الماسی سرپرست گروه فنحاب و مهندس محمود کریمی عضو هیت مدیره انجمن مدیریت و نوآوری ایران به ارائه سخنرانی پرداختند و در ادامه به سوالات مدیران اینشورتک ها پاسخ دادند.


ثبت نظر

ارسال