پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت درگذشت دکتر آیت کریمی

نمایه بانک : فقدان بزرگان و صاحبنظران بیمه برای خانواده بزرگ این صنعت بسی دردناک و غم انگیز است هر چند آثار بر جای مانده از آنان در طول زمان جاری و ساری است و همواره در پیشبرد اهداف بزرگ بیمه اثرگذار خواهد بود.
  • سه شنبه 28 فروردین 1403 ساعت 11:2

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، فقدان بزرگان و صاحبنظران بیمه برای خانواده بزرگ این صنعت بسی دردناک و غم انگیز است هر چند آثار بر جای مانده از آنان در طول زمان جاری و ساری است و همواره در پیشبرد اهداف بزرگ بیمه اثرگذار خواهد بود.


تسلط زنده یاد آیت کریمی در مباحث گوناگون مدیریت بیمه ای و تمرکز وی بر دو بخش آموزش و پژوهش از جمله موهبت های صنعت بیمه به شمار می آمد که به یاری پروردگار یگانه، شاگردان و همراهان ایشان، کارهای ناتمام آن عزیز از دست رفته را با قدرت و قوت ادامه خواهند داد.


بر خود فرض می دانم درگذشت یار دیرین صنعت بیمه _ جناب آقای آیت کریمی _ از مبرزترین مدیران و چیره دست ترین پژوهشگران و مولفان بیمه ای را نخست به خانواده بزرگوار و همچنین جامعه صنعت بیمه، تسلیت عرض کرده و آرامش روح مرحوم و صبوری بازماندگان ایشان را از درگاه احدیت مسئلت دارم.


ثبت نظر

ارسال