گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 11 ماهه اول 1402

نمایه بانک : بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و امور فنی معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی، صنعت بیمه در 11ماهه اول سال 1402 بیش از 139.8 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
  • چهارشنبه 23 اسفند 1402 ساعت 11:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 11 ماه اول سال 1402 به ترتیب 248.7 و 139.8 حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.


جزئیات این گزارش به شرح زیر آمده است:

            الف- حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی


    حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب حدود 248.7 و 139.8 همت (هزار میلیارد تومان) است.
    مبالغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به 11 ماهه نخست سال گذشته به ترتیب 60.6 و 65 درصد رشد دارد. 
    حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، مسئولیت و حوادث راننده به ترتیب با 31.5، 4.8 و4.3 درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل 83.3، 64.9، 70.4  درصد، موجبات رشد 60.6 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده اند.     رشد بالای 65 درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته‌های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 40.2، 32.2 و 9.3 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل 72.2، 67 و 80.7 درصد بوده است.

 


        ب- نسبت خسارت


    نسبت خسارت بازار با 1.5 واحد افزایش در مقایسه با 11 ماهه اول سال قبل به 56.2 درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی ضربدر 100)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.


    3 رشته‌ بدنه اتومبیل (با 76.2%)، درمان (با 71.5%) و شخص ثالث-مازاد (با 66.1%) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه (با 56.2 %) داشتند.
    به طور ویژه، نسبت خسارت 9 شرکت بیمه: زندگی باران (102.2%)، حکمت صبا (88.1%)، تجارت نو و سینا (هر کدام 66%)، پارسیان (64.2%)، دی (62.5%)، سرمد (61.1%)، آسیا (61%) و ایران (60.3%) به مراتب بالاتر از سطح بازار بیمه (با 56.2%) می باشد.

 


        ج- سهم رشته‌های بیمه در بازار


    سهم 4 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 31.5، 27.4، 14.1 و 6.9 درصد (در مجموع 79.9%) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (20.1 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد). یادآور می شود، افزایش سهم بیمه درمان در بازار بیمه با پیشی گرفتن از سهم بیمه شخص ثالث-مازاد، به علت حق بیمه دریافتی بابت تمدید قرارداد بزرگ درمان گروهی در سال جاری با سازمان بنیاد شهید (در اردیبهشت) و وزارت آموزش و پرورش (در خرداد) است.


    بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با 40.2، 32.2، 9.3 و 8.4 درصد (در مجموع90%) اختصاص دارد (10 درصد مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است). 
    پوشش ریسک‌های مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه‌های شحص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 38.5 درصد از حق بیمه تولیدی و 45.3 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.


        د- تعداد بیمه نامه صادره و تعداد (موارد) خسارت پرداختی


    بیش از 69.6 میلیون بیمه نامه صادر و 67.2 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. 


    تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 11 ماهه سال قبل، به ترتیب 6.8 و 6.1 درصد رشد داشته است. 
    علت اصلی رشد 6.7 درصدی تعداد بیمه نامه‌های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در 2 رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده، در مجموع با 70.7 درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم 35.7 و 35 درصد) از کل بیمه نامه‌ها و نرخ رشد 7.6 درصدی در رشته شخص ثالث-مازاد و 7.5 درصدی در رشته حوادث راننده در تعداد صدور آنها بوده است.


    رشد 6.1 درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار، در اصل به دلیل افزایش 4.5 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (92.9 درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است. 


    در رشته‌های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. بر این اساس، تعداد بیمه نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته‌های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته‌های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در 11 ماهه اول سال 1402، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب 83.3، 59 و 43.4 درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با 44.6 و 5.8 درصد رشد و در رشته زندگی با 1.5 درصد کاهش مواجه بوده است. 


    با توجه به رشد 72.2 درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خسارت پرداختی این رشته، 4.5 درصد افزایش داشته است که علت عمده رشد کم در تعداد خسارت پرداختی درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت‌های بیمه در ثبت تعداد پرونده‌های خسارت درمان به جای تعداد حواله‌های پرداختی در این رشته است.  

 

هـ- ارزش بیمه نامه، سرانه خسارت پرداختی و سرانه تعداد خسارت (بخش جدید)


    «ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در 11 ماهه اول 1402، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه 35.7 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 50.4 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، "ارزش بیمه نامه" در رشته‌های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، اعتبار و کشتی به ترتیب حدود 33.6، 16.1، 4.5 و 3 میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب کمتر می باشد. 


    «سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می باشد. این نسبت در 11 ماهه نخست سال 1402، معادل 20.8 میلیون ریال است که 55.5 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، "سرانه خسارت پرداختی" در رشته‌های بیمه هواپیما، کشتی، نفت و انرژی، باربری و پول به ترتیب حدود 10.8، 4.6، 3.3، 1.5 و 1.5 میلیارد ریال و در سایر رشته‌ها به مراتب پایین‌تر است. 


    «سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره بدست می آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر بیمه نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی 11 ماهه ابتدایی سال 1402، این نسبت در بازار بیمه معادل 1 واحد است (نسبت به دوره مشابه سال قبل ثابت مانده است). اما در رشته‌های بیمه درمان و اعتبار به ترتیب حدود 33 و 2.1 واحد بوده و در سایر رشته‌های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است. 


ثبت نظر

ارسال