انتشار گزارش سالانه اجرای قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات

نمایه بانک : گزارش اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 97 که برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود منتشر شد .
  • پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت 21:39
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به موجب ماده 20 قانون، کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت قانون مذکور در موسسات مشمول و همچنین فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی  و رئیس جمهور تقدیم کند.

هدف از تهیه این گزارش ارزیابی اجرای قانون و پایش آن است.

متن این گزارش بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است.

گزارش اجرای قانون آبان ماه امسال در 4 فصل شامل ورودی بر الزامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، گزارش نحوه رعایت قانون در موسسات مشمول، گزارش عملکرد کمیسیون، تحلیل گزارش ها، فرصت ها، چالش ها و راهکارها در 154 صفحه برای ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
 

ثبت نظر

ارسال