انتصاب معاون وزیر کار در هیات حمایت از صنایع

نمایه بانک : معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عضویت کارگروه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور منصوب شد.
  • یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 15:16

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا ، هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۵ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده یک قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳، حاتم شاکرمی ـ معاون روابط کار ـ را به عنوان نماینده وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در هیات حمایت از صنایع موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور تعیین کرد.

هیأت حمایت از صنایع دارای پنج عضو بوده و از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی،سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و یک کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی  به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است.

 


ثبت نظر

ارسال