تلاش رسانه ای برای نماد سازی فرهنگی و توجه به مسئولیت اجتماعی

نمایه بانک : رسانه به عنوان یکی از مهم ترین ابزار در تحولات جهان در عصر حاضر نقش آفرینی کرده و همچنان نیز یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای بشر مسئولیت اجتماعی دانستنی آنلاین امروزی است. رسانه در بسیاری از تحولات اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف نقش داشته و همواره جوامع دستخوش تحول و دگرگونی را به سمت پیشرفت و توسعه همراهی کرده است.این وضعیت در ایران نیز وجود داشته است. با این وجود رسانه های گروهی در ایران در برخی مقاطع تاریخی به دلایلی بار احزاب،تشکل ها و گروه های سیاسی را نیز در تحولات اجتماعی و فرهنگی به دوش کشیده اند.
  • چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت 14:43

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از دانستنی آنلاین ، در جامعه ایران به دلیل ضعیف بودن تحزب در اغلب موارد نمادسازیها توسط رسانه های گروهی انجام شده و پس از مدتی در جامعه نهادینه شده و در نهایت سبب حرکت جامعه به سمت جلو شده است.امروز که «امر سیاسی» در کشورهای مختلف جهان در حال فروپاشی است و جوامع به سمت اجتماع و مردم تغییر مسیر داده اند یکی از مهم ترین رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه موضوع«مسئولیت اجتماعی» است. مسئولیت اجتماعی به صورت کلی یک پاردایم مثبت و سازنده است اما در جزئیات و در کارکردهای بخش های مختلف جامعه است که نقش حیاتی و کلیدی خود را ایفا می کند.

 

جامعه امروز ایران با چالش های متعددی مواجه شده  و به همین دلیل بیش از هر چیز به مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف خود نیاز دارد. این رویکرد نیز با الگوسازی در جامعه نهادینه خواهد شد.

مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود. این مفهوم به صورت دقیق تر به معنای انجام وظایف فردی به وسیله تک تک افراد جامعه است که انجام این وظایف باعث می شود تا تعادل مناسبی بین اکوسیستم و اقتصاد جامعه برقرار شود.

 

استفاده از لفظ وظیفه نشان می دهد که هر فرد در حالت عادی باید به این وظایف واقف بوده و نقش خود را در حفظ این تعادل به صورت مشخص پذیرفته و ایفا کند.

مسئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک موضع فعال نسبت به تاثیرگذاری مثبت بر دیگران و محیط بیرون از دایره خود بسط می‌یابد. مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد  تشکیل شده است و درنتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌کند.

 

این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی گروهی و مسئولیت اجتماعی فردی است. افراد از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیرتر شده و در واکنش به این اجتماع ها باید برای برآوردن نیازهای افراد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتری پیدا کنند.

 

گروه رسانه ای «دانستنی» به دنبال این است که به صورت تخصصی و علمی با ارائه گزارش های مستدل و گفت وگو با مسئولان در ارکان مختلف جامعه موضوع مسئولیت اجتماعی را مورد بحث قرار بدهد.

 

یکی از مهم ترین رسالت های گروه رسانه ای «دانستنی» مطالبه گری از مسئولان در حوزه های مختلف در زمینه مسئولیت اجتماعی است. اینکه مدیران جامعه درباره مسئولیتی که از نظر اجتماعی برعهده آنهاست به مردم پاسخ گو باشند سبب ترغیب افراد جامعه برای انجام مسئولیت اجتماعی فردی خواهد شد.

 

در نتیجه هنگامی که مسئولیت اجتماعی به یک پاردایم غالب در بین مسئولان و مردم تبدیل شود ما با جامعه ای پویا  و رو به جلو مواجه خواهیم بود.

 

گروه رسانه ای «دانستنی» برآن است که با نمادسازی فرهنگی در زمینه مسئولیت اجتماعی اولین و تأثیرگذارترین نشریه در جامعه ایران باشد که به صورت تخصصی،حرفه ای و علمی به این موضوع مهم نگاه کرده و تلاش کند آن را به عنوان یک نماد بارز مدنی و اجتماعی در جامعه ایران شکل بدهد.به همین دلیل از همه کسانی که در این زمینه صاحب نظر یا علاقه مند دعوت می کنیم در این رسالت خطیر ما را یاری کنند.


ثبت نظر

ارسال