کاهش ۶ درصدی حوادث کار در سال گذشته

نمایه بانک : آمارها نشان می‌دهد بالاترین میزان حوادث ناشی از کار متعلق به بخش ساختمان است به نحوی که بیش از ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در سال گذشته به فعالیتهای ساختمانی اختصاص داشته است.
  • چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 4:20

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از ایسنا، حادثه ناشی از کار به اتفاق یا پیامدی گفته می‌شود که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه باشد.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.

بر اساس اعلام مرکز آمار و و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۶ درصد کاهش و تعداد آسیب‌های شغلی ۶.۶ درصد کاهش روبه رو بوده است.

در سال ۱۳۹۷ تعداد آسیب‌های شغلی، ۹۹۹۶ نفر حادثه بوده که ۹۷.۲ درصد مربوط به مردان و ۲.۸ درصد مربوط به زنان است. در سال ۱۳۹۶ تعداد حوادث شغلی ۱۰ هزار و ۵۱۳ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۹۸۸۶ حادثه شغلی کاهش یافته است.

برسی میزان آسیب شغلی بر حسب جنس نشان می‌دهد که جمعاً ۹۹۹۶ نفر در سال ۱۳۹۷ دچار آسیب‌های شغلی شدند که از این تعداد، ۹۷۱۳ نفر مرد و ۲۸۳ نفر زن هستند؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ مجوع تعداد آسیب دیدگان شغلی زن و مرد ۱۰ هزار و ۶۹۷ نفر بوده که از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۱۳ نفر مرد و ۲۸۵ نفر زن هستند.

در بررسی حوادث شغلی سال گذشته، ۱۲ عامل سقوط اشیا، آتش سوزی، مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، انفجار، خفگی، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق نقش داشته‌اند که بیشترین آمار حادثه مربوط به سقوط کردن و لغزیدن با ۳۵۵۶ مورد، برخورد با اشیا و تجهیزات با ۲۰۷۰ مورد و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰۲۷ مورد بوده است.

 

بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۱۳۹۷ نیز متعلق به سقوط کردن و لغزیدن با ۳۴.۳ درصد و پس از آن برخورد با اشیا و تجهیزات با ۱۹.۹ درصد بوده است.

همچنین در سال گذشته بیشترین حادثه شغلی مربوط به فعالیت ساختمان با ۳۷.۸ درصد، فعالیت صنعت با ۳۴.۳ درصد و سایر فعالیت‌های خدمات عمومی با ۱۱.۳ درصد اختصاص دارد.

لازم به ذکر است که استان تهران با ۱۵۶۳ حادثه و ۱۵۸۵ آسیب شغلی و اصفهان با ۱۲۳۶ حادثه و ۱۲۳۸ آسیب شغلی بیشترین آمار مربوط به حوادث و آسیب‌های شغلی را به خود اختصاص داده‌اند. چهار محال و بختیاری تنها با ۱۵ مورد حادثه کمترین میزان حوادث و آسیب شغلی را داشته است.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد است و باید برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار بدهند. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود؛ همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار، هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

برابر اعلام نظر کارشناسان، حوادث ساختمانی بیش‌ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، ارتقای شرایط ایمنی کار، نظارت و بازرسی‌های مؤثر و مستمر و استاندارد سازی محیط کار را در دستور کار قرار داده و مصمم است با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کند.


ثبت نظر

ارسال