با پرداخت کفاره و فطریه به محک همراه کودکان مبتلا به سرطان در این روزهای سخت باشیم

با پرداخت کفاره و فطریه به محک همراه کودکان مبتلا به سرطان در این روزهای سخت باشیم

اخبار بانک- نمایه بانک : بیشتر از ۱۹ هزار کودک مبتلا به سرطان تحت حمایت محک است که در حال حاضر در ...

چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 16:0

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت داده های کرونا با همکاری محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت داده های کرونا با همکاری محققان دانشگاه صنعتی اصفهان

علم و فناوری- نمایه بانک : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری محققان دانشگاه صنعتی اصفهان، با ایجاد .